Terug naar Betonmortel

RAMAC Wegverharding

RAMAC Wegverharding is het duurzame alternatief voor traditionele wegverhardingen van beton of asfalt. Dit type wegverharding levert een CO2-besparing op van ruim 65%. Het kan worden toegepast voor autowegen, fietspaden en rotondes.

Met RAMAC kan Cementbouw een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelen van haar opdrachtgevers. Het cement in betonnen wegverhardingen wordt vervangen met behulp van de SQAPE geopolymeer technologie. Doordat het energie-intensieve productieproces van cement overbodig is bij dit nieuwe product op basis van geopolymeren heeft de RAMAC Wegverharding een extreem lage CO2-footprint.

De ervaring leert dat de emissiereductie, ten opzichte van Portland cement uitkomt op ruim 65%. Naast de forse emissiereductie valt ook de MKI (milieukostenindicator) heel gunstig uit; er is sprake van een halvering.