Terug naar Recycling
Product

Betongranulaat

Betongranulaat ontstaat na de bewerking (breken, zeven, reinigen) van betonpuin. Het granulaat kan in grovere fracties een deel (tot zelfs 100%) van het grind in beton vervangen.

Betongranulaat kan ingezet worden bij zowel constructieve als niet-constructieve toepassingen, waarbij de maximaal acceptabele hoeveelheid afhankelijk is van specifieke omstandigheden en toepassing.

Beton Blijft Beton

De afgelopen jaren werkten we aan een hecht, landelijk netwerk: Beton Blijft Beton. Daar werken we intensief mee samen. Een netwerk van competente en betrouwbare partners. Partners die weten waar zij het over hebben en die garant staan voor wat ze doen. Partners met een gezamenlijk ambitie. Grondstoffen herwinnen voor hergebruik, dat geeft ons voldoening. Wij garanderen dat het betongranulaat dat door ons geproduceerd wordt, als secundaire hoogwaardige grondstof opnieuw toegepast kan worden bij het maken van nieuw beton (zie inname- en afzetpunten). Een onafhankelijke instantie toetst jaarlijks de gerapporteerde hoeveelheden ingezameld betonpuin en geleverde hoeveelheden en fracties betongranulaat. Daarmee zijn we gegarandeerd circulair.

Betonpuin in de circulaire economie

Cementbouw Recycling voert het puin (beton/meng) af naar een vergunde locatie, waaronder die van onze partners binnen het landelijk netwerk Beton blijft Beton. Daarnaast regelt Cementbouw de gehele administratieve afhandeling; van het registreren van de ingenomen hoeveelheden puinstromen tot aan de facturatie. We breken de puinstromen voor toepassing in beton in diverse gradaties en leveren de juiste gradaties en gewenste hoeveelheden vanuit het depot/hub voor afzet in de wegenbouw (infra) en betonmortel- en betonwaren-industrie. Uiteraard leveren we tegen de juiste kwaliteit en prijs. Zo beschikken onze toeslagmaterialen over CE-markering en zijn deze gecertificeerd conform Beoordelingsrichtlijn 2506 ‘Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken.’

Kwaliteit voorop

Wij blijven altijd de partij die zeker wil weten dat de kwaliteit van het product goed is. Daarin nemen we een proactieve rol. En doordat wij aan de basis van de circulaire bouw hebben gestaan, zijn wij uniek in onze kennis. Als recyclingbedrijf moeten we hoge acceptatie-eisen stellen aan de inname van BSA. Wij passen een strikte scheiding toe in betonpuin, gemengd puin en asfalt. Ons eigen laboratorium in Oosterhout is voornamelijk bezig met het testen van de kwaliteit van onze producten. Want in hergebruik is het frequent testen van materialen een vereiste.

De circulaire economie

Het belang van circulair ondernemen en het nastreven van efficiënter omgaan met grondstoffen, wordt onderschreven door de overheid. Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke apparatuur en technieken kunnen rekenen op een fiscaal voordeel via de Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/VAMIL). De eindgebruiker van een gebouw kan bij het gebruik van dertig procent secundaire grondstoffen een zeer aantrekkelijke subsidie krijgen.