BREEAM NL

BREEAM is hét instrument om de duurzaamheid van nieuwbouw en bestaand gebouwen meetbaar te maken. BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie, vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De toevoeging NL maakt duidelijk dat het hier om de Nederlandse versie gaat. BREEAM-NL wordt beheerd door de Dutch Green Building Council.

De negen categorieën van BREEAM
BREEAM NL Nieuwbouw beoordeelt gebouwen op negen categorieën:
1. Management                   6. Materialen
2. Gezondheid                     7. Afval
3. Energie                             8. Landgebruik en ecologie
4. Transport                          9. Vervuiling
5. Water

De individuele scores binnen de verschillende  categorieën worden (kwalitatief) gewogen, wat resulteert in een totaalscore voor het gebouw, het BREEAM-label: Het label kent 5 verschillende niveaus:
* pass   ** good   *** very good   **** excellent   ***** outstanding

Wat levert BREEAM u op?

  • Objectieve en gecertificeerde beoordeling van duurzaamheid
  • Internationaal vergelijkbare meting van duurzaamheid
  • Reductie van de exploitatiekosten
  • Toepassing best practices duurzaamheid in het ontwerp
  • Inspiratie innovatieve oplossingen voor minimalisatie milieu-impact
  • Impuls voor een groen imago/duurzame bedrijfsdoelstellingen
  • Meerwaarde voor ontwikkelaars, eigenaren, beleggers en gebruikers


Hoe kan Cementbouw bijdragen aan het verhogen van uw BREEAM score?
Bij het onderdeel MATERIALEN zijn punten te halen voor de credits Mat 1, Mat 5 en binnen het onderdeel AFVAL kan Cementbouw haar bijdrage leveren aan Wst 2.

Mat 1 - Het identificeren en stimuleren van het gebruik van materialen met een lage milieu-impact gedurende de volledige levenscyclus van het gebouw. De keuze voor producten met een lage materiaalgerelateerde milieubelasting dragen bij aan een hogere score voor Mat 1.

Cementbouw heeft ervaring opgedaan met deze methodiek en heeft BREEAM-experts in huis. Wij adviseren u dan ook graag over de mogelijkheden duurzame betonoplossingen toe te passen die u helpen de impact van uw gebouw op het milieu te verminderen.

Mat 5 - Het stimuleren van de toepassing van materialen met een onderbouwde/verantwoorde herkomst in de hoofdbouwdelen. Duurzame herkomst van materialen kan worden aangetoond door het ISO 14001 milieumanagementsysteem.

Alle betonmortelcentrales van Cementbouw beschikken over het ISO 9001 kwaliteitscertificaat, het ISO 14001 milieucertificaat en een Health & Safety certificaat.

Wst 2 - Het identificeren en stimuleren van het gebruik van gerecycled of herbruikbaar toeslagmateriaal in de bouw, waardoor het gebruik van en de vraag naar nieuwe grondstoffen/bouwmaterialen afneemt.

Waar betontechnologisch mogelijk, vervangt Cementbouw bij de productie van betonmortel traditionele grondstoffen (zand, grind en cement) door restproducten. Zo kan een deel cement worden vervangen door het CO2-neutraal gecertificeerd poederkoolvliegas en/of passen we het CO2-vriendelijke hoogovencement (met groot aandeel secundaire grondstof hoogovenslak) toe in de mengsels. Daarnaast wordt, indien mogelijk, een deel van het steeds schaarser wordende grind vervangen door betongranulaat (gerecycled betonpuin).

Cementbouw biedt tevens alternatieve bindmiddelen aan voor diverse toepassingen. Deze bindmiddelen zijn combinaties van bijproducten van bepaalde industriële processen. In plaats van als afvalstof te worden bestempeld vinden deze bijproducten hun duurzame toepassing als secundaire grondstof binnen de bouw.

Meer info?
Wilt u meer informatie over onze duurzame oplossingen of wilt u één van onze (BREEAM-)specialisten spreken? Klik dan hier voor het contactformulier en geef aan dat u vragen heeft over duurzaamheid. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Uitgebreide informatie over BREEAM vindt u op www.BREEAM.nl.