ISO

Cementbouw is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001.

Naast een continue kwaliteitsbewaking van het productieproces en de administratieve processen (ISO 9001) zorgt een milieuzorgsysteem ervoor dat bij alle aspecten van de bedrijfsvoering rekening wordt gehouden met milieuaspecten.

Bekijk onze ISO-certificaten