Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een must. Hulpbronnen worden immers steeds schaarser en ook de emissies en de milieubelasting veroorzaakt door de bouw van gebouwen en de aanleg van infra moeten omlaag. Met het oog op de beperkte voorraad aan fossiele brandstoffen, de opwarming van de aarde en de afvalproblematiek wordt het steeds belangrijker te bouwen aan duurzaam vastgoed en infra.

Duurzaam bouwen betekent ook verantwoord omspringen met water, energie, grondstoffen, en de openbare ruimte. Duurzaam bouwen vraagt om een integrale aanpak waarbij vooraf bewuste keuzes worden gemaakt. Met producten zoals vliegas, betongranulaat en een aantal andere secundaire grondstoffen heeft Cementbouw al een aantal goede duurzame grondstoffen in handen voor haar opdrachtgevers en de eigen productie. Maar Cementbouw denkt daarnaast na over verdere nieuwe (totaal)concepten en toepassingen van onze producten die positief bijdragen aan duurzame prestaties van woningen, gebouwen en infra.

BREEAM NL
In dat kader gaan wij ook graag met onze opdrachtgevers in gesprek over de bijdrage die Cementbouw kan leveren aan het verhogen van de score binnen de methodiek van bijvoorbeeld BREEAM NL. De afgelopen periode hebben wij veel kennis opgebouwd op dit gebied, die wij graag met u delen. Wanneer u ons in een vroegtijdig stadium betrekt kunnen wij u optimaal ondersteunen bij het maximaliseren van de scores waarop wij invloed hebben.

Meer info over duurzaamheid bij Cementbouw? Klik hier voor de MVO-visie van Cementbouw.