Secundaire grondstoffen

In het kader van duurzaam bouwen en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is Cementbouw actief in het toepassen, verwerken, ontwikkelen en onderzoeken van secundaire grondstoffen.

BETON
Waar betontechnologisch mogelijk en/of in overeenstemming met de opdrachtgever, vervangt Cementbouw bij de productie van betonmortel traditionele grondstoffen (zand, grind en cement) door restproducten. Zo kan een deel cement worden vervangen door het CO2-neutrale gecertificeerde poederkoolvliegas en/of passen we het CO2-vriendelijk hoogovencement (met groot aandeel secundaire grondstof hoogovenslak) toe in de mengsels. Daarnaast wordt, indien mogelijk, een deel van het steeds schaarser wordende grind vervangen door betongranulaat (gerecycled betonpuin). Hiermee is Cementbouw in staat om haar klanten een duurzaam product met dezelfde hoge kwaliteitsgarantie te leveren.

BINDMIDDELEN
Cementbouw biedt tevens alternatieve bindmiddelen aan voor diverse toepassingen. Deze bindmiddelen zijn combinaties van bijproducten van bepaalde industriële processen, die in onze mengfabriek in Wanssum bewerkt worden tot ze voldoen aan de juiste specificaties en eigenschappen. In plaats van als afvalstof te worden bestempeld vinden deze bijproducten hun duurzame toepassing als secundaire grondstof binnen de bouw. Een voorbeeld hiervan is Calstarite 10, een bijproduct van de papierindustrie, dat kan worden toegepast voor de stabilisatie van gronden en slibben.

RECYCLING
Cementbouw heeft een eigen divisie Recycling die zich bezighoudt met de recycling van bouw- en sloopafval tot granulaat.