Veiligheid & Gezondheid

Medewerkers zijn het kapitaal en het visitekaartje van Cementbouw. En daar zijn we zuinig op! Veilig werken staat daarom hoog bij ons in het vaandel. En niet alleen de veiligheid van onze eigen medewerkers is van groot belang, wij willen ook waken over de veiligheid van andere mensen die werkzaamheden onder onze verantwoordelijkheid uitvoeren.

We kunnen er in onze sector niet omheen. Er kleven soms risico’s aan de werkzaamheden die we verrichten. Als onderdeel van het Ierse CRH concern werkt Cementbouw daarom met de door CRH opgestelde '16 Safety Rules', oftewel in het Nederlands '16 Levensreddende Regels'. 

Onze doelstelling is nul arbeidsongevallen en het steeds verder terugdringen van arbeidsgerelateerd verzuim. De Arbowet en het arbeidsveiligheidbeleid van CRH geven daarbij de richting, de kaders en de hulpmiddelen aan.

Door o.a. (bijna-)ongevallen en incidenten te registreren en te evalueren, het geven van veiligheidstraining en checklists aan de medewerkers en het elkaar aanspreken op een veilige werkomgeving en gezonde uitvoering van het werk, investeren wij continu in onze veiligheidscultuur.

Klik hier voor het Beleidsverklaring 'Veilig en gezond werken'.
Klik hier voor het Veiligheidsinformatieblad: Veilig werken met betonspecie.

Wij informeren u graag verder over Veiligheid & Gezondheid bij Cementbouw. Klik dan hier voor de contactgegevens of vul het contactformulier in en dan nemen wij contact met u op.