12 September 2017

Cementbouw wint award Logistiek Idee Brabant

Logistiekelingen uit Brabant en omstreken kwamen op zondagmiddag 10 september bij elkaar om ideeën te vormen over verbeteringen in de logistieke keten én een bijzondere ’vervoers’-ervaring rijker te worden. Het programma Logistiek in Brabant had boegbeeld Raymond Cools uitgenodigd om de Logistiek Idee Award uit te reiken. Het beste idee voor een logistieke verbetering in de eigen keten is gewonnen door Cementbouw.

Criteria: Innovatiekracht, opschaalbaarheid en samenwerking 
De inzendingen zijn op drie criteria getoetst. Het eerste criterium is ‘innovatiekracht’. Met innovatiekracht beoordeelt de Jury de inspanning die het bedrijf heeft moeten leveren in het logistieke idee te realiseren. Het logistieke idee hoeft niet uniek te zijn in de wereld, maar is wel een innovatie voor het bedrijf. Een goed idee is één, maar het idee realiseren blijkt toch altijd lastiger dan gedacht. 

Het tweede criterium is ‘opschaalbaarheid’. Logistieke ideeën die goed werken voor het ene bedrijf kunnen ook heel goed werken voor andere bedrijven. Het programma Logistiek in Brabant zoekt naar oplossingen met een potentiele olievlekwerking. Daarom bekijkt de Jury met het criterium opschaalbaarheid of de oplossing of lessen van de inzendingen ook andere bedrijven kunnen helpen om de logistiek efficiënter te organiseren en daarmee het verkeer te ontlasten. 

Het derde criterium is ‘samenwerking’. In de logistieke keten staan processen niet op zicht zelf: bij elke zending zijn minimaal een verzender, een vervoerder en een ontvanger betrokken die ook allemaal eigen wensen hebben en voorwaarden stellen. Cementbouw toont aan dat het in staat is door goede samenwerking ruimte te creëren voor een logistieke optimalisatie en daarmee verminderen van het aantal vervoersbewegingen. Ook in de spits.

Het project
Het doel van het door Cementbouw voorgestelde project is om bouwplaatsen ook buiten de reguliere openingstijden (’s avonds en ’s nachts) te bevoorraden. Daardoor zijn er minder voertuigen nodig en rijden er minder vrachtwagens in de spits. Dagelijks zijn er 190 silovrachtwagens op de weg, waarvan 40 in Brabant. Essentieel bij het invoeren van deze oplossing is om rekening te houden met veiligheids- en gezondheidseisen die Cementbouw en klanten stellen aan de aflevering. Supply chain manager Eric Goverde: ‘Ik wilde niet meer in de spits staan. Onze chauffeurs reden in plaats van normaal drie ritten op een dag, nu nog maar een of twee. Dat kwam de leverbetrouwbaarheid niet ten goede. We zijn toen om de tafel gaan zitten met klanten en leveranciers. En toen ging het balletje rollen.’

http://www.logistiekinbrabant.nl/geen-categorie/dakar-experience-serious-fun/

http://www.logistiekinbrabant.nl/