24 Oktober 2018

Lage waterstanden - huidige situatie

Beste relatie,

In de afgelopen weken hebben wij u eerder geïnformeerd over de gevolgen van de lage waterstanden voor onze branche. Zoals u dagelijks in de media kunt vernemen verslechtert de situatie helaas nog altijd en ook de regenverwachtingen bieden weinig perspectief op verbetering in de komende periode.

De omstandigheden zijn dermate extreem dat wij op dit moment genoodzaakt zijn u op de hoogte te brengen van de mogelijkheid dat Cementbouw op korte termijn tekorten kan gaan ervaren in de aanvoer van zand en grind. Dat kan tot gevolg hebben dat wij niet alle gevraagde m3’s kunnen beleveren.

Tot dusver hebben wij met creativiteit, doorzettingsvermogen en door nauwe samenwerking met onze klanten en leveranciers, de leveringen grotendeels kunnen garanderen. En wij blijven er onder de actuele omstandigheden alles aan doen om u te kunnen blijven voorzien van onze betonmortel.

U kunt ons hier echter bij helpen door:

  • zo vroeg mogelijk (liefst 2 weken vooraf) af te roepen;
  • uw afroepen niet te wijzigen;
  • flexibel te zijn en met ons mee te denken.

Wij hopen op uw begrip en medewerking. Indien u vragen heeft over deze situatie dan beantwoorden wij die uiteraard graag.

Met vriendelijke groet,
BETONMORTELBEDRIJVEN
CEMENTBOUW BV


Luc Peeters
Commercieel Manager