Recycling

Cementbouw ziet in bouw- en sloopafval een uitstekende basis voor bewerking tot hoogwaardige secundaire grondstoffen. CB Caron Recycling, onderdeel van Cementbouw BV, is al sinds 1989 actief in de recycling van bouw- en sloopafval tot granulaat. 


          Nieuws uit de  
        recycling- branche     
             www.brbs.nl

 
Het toepassen van secundaire bouwgrondstoffen in beton was begin jaren negentig slechts gebruikelijk voor speciale projecten. Nu groeit het gebruik steeds verder uit tot de standaard. CB Caron Recycling levert verschillende fracties voor diverse toepassingen. Als vervanger van betonzand dienen de fijne fracties (0/4 en 0/10). De grovere fracties betongranulaat (4/12 en 4/32) vervangen een deel van het grind. Menggranulaat 31,5 mm wordt toegepast in funderingen voor de wegenbouw.

Een mooi voorbeeld van een product dat op basis van secundaire grondstoffen van CB Caron Recycling wordt geleverd is CB Bermbeton. Een oplossing voor de verharding van bermen.

Oud beton voor nieuw beton
CB Caron Recycling streeft er naar haar opdrachtgevers een zo duurzaam mogelijke oplossing te bieden met een zo hoog mogelijk percentage hergebruik in de nieuw te leveren beton cq betonwaren. Het meest ideaal daarbij is dat oude betonproducten die voor vervanging in aanmerking komen door CB Caron Recyling worden afgevoerd en worden bewerkt tot duurzame grondstof oftewel betongranulaat. Zie ook: Cycle 4 Concrete.Bewerking
op locatie
Het op locatie van een project bewerken van bouw- en sloopafval tot betongranulaat is niet eenvoudig. Het vraagt om een ruime mate aan opslagruimte en het veroorzaakt lawaai en stof. Daarnaast zijn er de benodigde kwaliteitscontroles, die gevraagd worden bij het toepassen van granulaten in beton. Hierbij worden de vervuilingsgraad, sulfaat en eventueel bariumgehaltes gecontroleerd. De voorkeur van CB Caron Recycling gaat derhalve uit naar bewerking op een vaste vergunde locatie.

Vergunde locaties
Om overlast voor de omgeving te voorkomen en het niet hoeven creëren van opslagruimte is het eenvoudiger en beter om bouw- en sloopafval af te voeren naar een daarvoor bestemde locatie die door de overheid vergund is voor het uitvoeren van de benodigde bewerkingen van dit specifieke afval. U denkt wellicht meteen aan de grotere transportafstanden – en de daarbijbehorende uitstoot – die dat mogelijk met zich meebrengt. Maar hierbij geldt dat het transport slechts een zeer gering aandeel heeft in de milieubelasting binnen het gehele proces van het toepassen van een grondstof in de betonproductie.

Ontzorgen
De locaties van CB Caron Recycling zijn uitstekend uitgerust voor het gecertificeerd bewerken van puinstromen (bv oude bestrating), maar ook ons logistieke systeem biedt ons onderscheidend vermogen. Wij ontzorgen de betrokken partijen door het ‘just in time’ afvoeren van het afval. Afnemers van onze granulaten krijgen deze vervolgens ook nauwkeurig volgens afspraak uitgeleverd.

Offerte, bestelling of advies
Heeft u interesse of wilt u dat CB Caron Recycling met u meedenkt voor een specifiek project? Klik dan hier voor de contactgegevens of vul het contactformulier in en dan nemen wij contact met u op.