24 April 2017

Zusterbedrijf VVM levert bijdrage aan grootste verhuisproject maritieme sector

Om de verhuizing van de MSC PSA European Terminal (MPET) - de grootste containerterminal in de Haven van Antwerpen - van het Delwaidedok op de rechteroever van de Schelde naar het Deurganckdok op de linkeroever mogelijk te maken heeft aannemer Van Wellen (Groep Willemen) de gehele infrastructurele inrichting  verzorgd van de nieuwe terminal.

In december 2014 is gestart met de bouw van de kades met een totale lengte van 3.2 kilometer. Voor de opbouw van de onderlagen is 1.2 miljoen ton Noors graniet en kalksteen aangevoerd. Een eerste laag van 25 cm werd aangebracht en verdicht. De tweede laag van 20 cm werd ingefreesd met CEM II B-M (S-V-L) 32.5R van VVM. In totaal is er 21.000 ton cement door VVM geleverd. Voor de definitieve afwerklaag is 450.000 ton asfalt aangebracht, geproduceerd in Van Wellens eigen asfaltcentrales.

Flexibele partner

Aanvoer van het Noorse materiaal was vaak bepalend voor de voortgang en dus ook levercadans van het benodigde cement. Daarnaast speelden ook tussentijdse aanpassingen van de inrichting, bijvoorbeeld wijzigingen in bekabelingsplannen, een grote rol in het verloop. De gunstige ligging van VVM Antwerpen en natuurlijk de flexibiliteit van VVM’s planning boden de aannemer een flexibele partner in de vaak wijzigende omstandigheden.

Constante stroom containers

Inmiddels is de grootste terminal van Europa, met een capaciteit van 9 miljoen ton, bijna klaar.  41 kranen en 200 straddle carriers zorgen voor de handling van de constante stroom containers. Onderdeel van het project, dat aan weerszijden van de haven gesitueerd is,  was de bouw van drie bruggen. Deze zorgen voor een logistieke stroom van de éne naar de andere zijde zonder dat dit door ander verkeer gehinderd wordt. Op deze manier kunnen zij de containers twee hoog op de wagens stapelen en zo acht containers tegelijk vervoeren.

Trots op imposant project

VVM is er bijzonder trots op een bijdrage te hebben mogen leveren aan de bouw van een dergelijk imposant project.