Terug naar Bindmiddelen
Product

Alternatieve bindmiddelen

Cement en kalk kunnen als bindmiddel onder bepaalde voorwaarden vervangen worden door een alternatief bindmiddel. Alternatieve bindmiddelen bestaan uit grondstoffen voortkomend uit componenten die vrijkomen als bijproduct van andere industriële processen.

Producten die binnen andere industrieën worden bestempeld als reststof vinden mede als alternatief bindmiddel een goede, duurzame toepassing. De alternatieve bindmiddelen dragen bij aan een substantieel lagere CO2-uitstoot. Ze kunnen worden toegepast voor grondverbetering, grondstabilisatie, immobilisatie en slibstabilisatie.

Cementbouw Bindmiddelen biedt het onderstaande alternatieve bindmiddel:

  • Calstarite 30