Volhardend van nature.

Constante kwaliteit leveren voor bouw en infra. Het belangrijkste dat wij als Cementbouw aan het doen zijn. Elke dag weer. Sinds 1933. Het heeft ons tot een constante factor gemaakt in de wereld van bindmiddelen, zand en grind.

Bekijk video

Of het nu gaat om grondstoffen voor de stabilisatie van wegen. Of het nu gaat om levering van grind of halfverhardingen, of onze kennis van de juiste combinaties van vulstoffen en bindmiddelen. Op onze expertise kunt u bouwen. We hebben in onze branche zelfs aan de basis gestaan van recycling, door al jaren bouw- en sloopafval in eigen beheer om te toveren tot secundaire grondstoffen.

In al die jaren zijn we scherper geworden, wijzer gegroeid. Door te doen. Door simpelweg klussen te klaren. Volharden. Doorzetten. Doordouwen. Decennialang. Aan te pakken en af te leveren. Met in totaal zo’n 100 voertuigen.

We zijn voortdurend onze kennis aan het verrijken en houden deze onafgebroken tegen het licht van duurzaamheid. We hebben ons naar de juiste oplossingen toegewerkt, nieuwe mengsels uitgedokterd, vastgebeten in uitdagingen omdat die erom vroegen. Letterlijk grote hoogtes bereikt omdat die zich voordeden. En bruggen gerealiseerd omdat het aan ons gevraagd werd. Door ‘all the way’ te gaan.

Al die jaren hebben we onophoudelijk geïnnoveerd door project voor project te leren en door te ontwikkelen. Door stap voor stap te verfijnen. Door vooral ook geen seconde stil te zitten en geen moment onbenut te laten. Constante kwaliteit leveren, is het belangrijkste dat wij aan het doen zijn. En dat lukt omdat volharding in onze natuur zit.

Cementbouw. Volhardend van nature.


Veiligheid op de eerste plaats.

We kunnen geen kwaliteit leveren zonder dat we aandacht schenken aan de veiligheid. Bij ons liggen die twee heel dicht bij elkaar. We hechten binnen ons bedrijf heel veel waarde aan de veiligheid. Onze medewerkers zijn het kapitaal van Cementbouw en daar zijn we zuinig op. We kijken overigens niet alleen naar onze medewerkers. Wij zien de veiligheid van álle mensen die werkzaamheden uitvoeren onder onze verantwoordelijkheid als prioriteit.

We weten ons ten aanzien van het veiligheidsaspect overigens gesterkt door CRH, onze moedermaatschappij. Wereldwijd actief. Toonaangevend in bouwmaterialen. En een groot voorvechter van een veilige werkomgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen in het algemeen. Met als belangrijkste doelstelling: nul arbeidsongevallen per jaar. We geven veiligheidstrainingen aan onze medewerkers. We vragen ze naar elkaar om te kijken. We investeren continu in onze veiligheidscultuur.

Duurzaamheid en circulair bouwen.

Cementbouw streeft ernaar om zo verantwoord mogelijk te handelen. Daarom is duurzaamheid bij ons geen loos begrip. Als een van de vooraanstaande organisaties binnen onze sector, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om duurzame oplossingen te bieden. Over de volle breedte van onze divisies heen.

Wat voor impact hebben onze activiteiten en werkprocessen op mens en milieu? We denken erover na, maar met name handelen we ernaar. Om onze ecologische footprint zo laag mogelijk te houden. Cementbouw voldoet onder meer aan ISO14001. Het zal niet als een verrassing klinken dat we veel aandacht besteden aan het beheersen en verbeteren van onze prestaties op milieugebied.

De gehele productieketen staat voor deze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eindeloos hergebruik van beton. Cementbouw heeft die circulaire invulling al ver doorgevoerd. Het is om deze reden dat Cementbouw het Betonakkoord mede heeft ondertekend. Een akkoord waarin producenten, opdrachtgevers en aannemers afgesproken hebben om vergaand samen te werken aan duurzaamheid, van 100% recycling van materialen tot forse verlaging van de CO2-uitstoot.

Romain Mille Algemeen directeur
Michel Witjes Financieel directeur
Els Hendriks Manager Human Resources
Frank Klaps Directeur Sales
Tom Vandenbossche Manager Operations
Frank van Oorschot Manager Transport

Historie.

Een successtory begint meestal op een bescheiden formaat. Zo ook bij Cementbouw. Toen de familie Van de Poll in 1933 haar activiteiten in de handel van zand en grind begon, betekende dit het startschot. Ongeveer driekwart eeuw later werd Cementbouw als een van de hoofdrolspelers in de markt onderdeel van het Ierse, beursgenoteerde CRH. In al die jaren zijn we scherper geworden, wijzer gegroeid. ‘All the way’ gegaan. En nog steeds. Want wij zijn volhardend van nature.