CO2-footprint

Betonmortelbedrijven Cementbouw BV heeft de ambitie om de CO2-uitstoot per geleverde m³ betonspecie in de periode van 2015 t/m 2020 met 10% te reduceren.

In 2015 was de CO2-uitstoot per m³ betonspecie nog 172 kg/m³. In 2016 is dit gedaald naar 157 kg/m³ en in 2017 is de CO2 uitstoot verder gedaald naar 150 kg/m³.

Hiermee komt de totaal gerealiseerde CO2 reductie vanaf 2015 uit op bijna 13%.