Waterstanden A’dam-Rijnkanaal – Loevestein

De grondstofbevoorrading van onze betoncentrales vindt voor een belangrijk deel plaats per schip. De laatste jaren hebben we steeds vaker te maken met droogte in Nederland en de ons omringende landen, met als gevolg dat de waterstanden in onze rivieren met regelmatig een zeer laag niveau bereiken. 

Wanneer er sprake is van te lage waterstanden dan kunnen schepen niet meer vol beladen varen en minder grondstoffen per vracht aanvoeren. De constante bevoorrading van onze betoncentrales kan daardoor worden gehinderd en de kosten voor de aanvoer van zand en grind kunnen stijgen. Bij aanhoudende te lage waterstanden is Cementbouw Betonmortel BV dan, in overeenstemming met de verkoopvoorwaarden, helaas genoodzaakt om een deel van deze kosten in de vorm van een laagwatertoeslag aan onze klanten door te berekenen.

Berekening laagwatertoeslag

Het berekenen van de laagwatertoeslag doen wij aan de hand van de minst gepeilde diepte van de waterstand op het punt A’dam-Rijnkanaal – Loevestein op de eerste werkdag van de week. Indien deze hoger is dan 330 cm dan is er geen enkele beperking en wordt deze ook niet gepubliceerd. De actuele stand publiceren wij wekelijks op deze website.

De huidige minst gepeilde diepte op het punt A’dam-Rijnkanaal -Loevestein is: + 300 cm (3 oktober 2022)

In onderstaande tabel kunt u zien welke laagwatertoeslag gekoppeld is aan de huidige minst gepeilde diepte op het punt A’dam-Rijnkanaal – Loevestein.

Waterstand: Toeslag per m3:
300-261 Coulance
260-241 € 1,50
240-221 € 2,25
220-201 € 3,25
200-181 € 4,50
180-161 € 6,00
<160 ntb

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of onze afdeling Frontoffice 071 58 111 48.

 

Historie waterstanden:

Week 40: 300 cm

Week 39: 300 cm

Week 38: 300 cm

Week 37: 270 cm

Week 36: 250 cm

Week 35: 255 cm

Week 34: 220 cm

Week 33: 200 cm