Traditioneel Betonmortel

In de NEN-EN 206-1 (aangevuld met NEN 8005 voor NL) zijn de specificaties van beton vastgelegd. Bij het bestellen van betonmortel moeten vijf criteria moeten worden opgegeven; sterkteklasse, milieuklassen, consistentieklasse, maximale korrelgrootte en de chlorideklasse.

Sterkteklasse
De sterkteklasse is, tezamen met de milieuklasse, een ontwerpcriterium dat de prestaties van beton in de gebruiksfase omschrijft. Het is een maat voor de druksterkte van beton. Klik hier voor een overzicht van de sterkteklassen.

Milieuklasse
Constructies kunnen bloot staan aan diverse aantastingsmechanismen.  Milieuklassen duiden het risico aan van aantasting aan het beton tijdens de gebruiksfase. Klik hier voor een overzicht van de milieuklassen.

Consistentieklasse
De consistentieklasse is een maat voor de verwerkbaarheid van de betonspecie in de uitvoeringsfase.
Klik hier voor een overzicht van de consistentieklassen.

Korrelgrootte

De keuze voor de grootste korrelafmeting is gerelateerd aan de dichtheid van de bewapening. Ook de verwerkbaarheid speelt een rol bij de keus voor de grootste korrelafmeting. In Nederland zijn de onderstaande korrelgroepen gangbaar.

  • 4/8 mm
  • 4/16 mm
  • 4/32 mm

Chlorideklasse
Ter voorkoming van aantasting van de bewapening  zijn er normen bepaald aangaande de maximale chloridegehalten in beton.

  • Cl 1,0   - Beton zonder wapening of ingesloten metalen, met uitzondering van corrosievaste hijsvoorzieningen
  • Cl 0,40 - Beton met bewapening of ingestorte metalen en nagerekt voorspanstaal
  • Cl 0,20 - Beton met voorgerekt voorspanstaal

Offerte, bestelling of advies
Heeft u interesse of wilt u dat Cementbouw Betonmortel Groep met u meedenkt voor een specialistisch project? Klik dan hier voor de betonmortelvestigingen of vul het contactformulier in en dan nemen wij contact met u op.